Zomerprogramma

Naast de tentoonstelling Odilon Redon organiseert het museum een mooi zomerprogramma met lezingen, een mobiel filosofieloket, concerten en ‘quiet mornings’.

Quiet Mornings

Tijdens de ‘quiet mornings’ krijgt het publiek op zondagochtend 8 juli en 9 september de kans om de tentoonstelling ‘Odilon Redon. La littérature et la musique’ om 9 uur, nog voor openingstijd te bezoeken. Na deze unieke ervaring komt iedereen nog meer tot bezinning in een klankenbad in het Rietveldpaviljoen.

Of wheat fields and clouded skies'

De film geeft een nieuwe kijk op Vincent van Gogh, door de ogen van ‘s werelds grootste private verzamelaar van zijn werk: Helene Kröller-Müller (1869-1939).

Beeldentuin

Verspreid door één van de grootste beeldentuinen van Europa staan ruim 160 sculpturen van beeldbepalende kunstenaars, zoals Aristide Maillol en Jean Dubuffet. De tuin is het hele jaar open.

Kijk op www.krollermuller.nl voor de gehele agenda.

Met een groot aantal schilderijen, pastels, tekeningen en litho’s laat de tentoonstelling de belangrijke rol zien die literatuur en muziek spelen in Redons leven en werk.

De tentoonstelling is samengesteld uit 167 werken uit een belangrijke particuliere verzameling, de eigen rijke Redoncollectie van het museum en een aantal bruiklenen uit andere collecties. Hierdoor kan ‘La littérature et la musique’ de ongekende variëteit aan thema’s laten zien in Redons gehele oeuvre, van zijn krachtige zwart-wit litho’s tot zijn stralende, kleurrijke pastels.

Thema’s in de tentoonstelling

Redon vindt zijn inspiratie in literaire en muzikale bronnen van de klassieke oudheid tot Richard Wagner. Dat komt in de tentoonstelling tot uiting in specifieke thema’s als het gevleugelde paard (Pegasus) of de vrouw, die zowel voorkomt als symbool van schoonheid (Béatrice) als in de gedaante van fatale verleidster (Salomé).

Redon gebruikt deze thema’s steeds opnieuw, laat ze van gedaante veranderen en geeft ze telkens nieuwe betekenissen en associaties mee. Zijn bewondering voor Wagner blijkt onder meer uit zijn voorstellingen van Brünnhilde en Parsifal, maar meestal is de relatie met muziek niet zo letterlijk en gaat het hem meer om het oproepen van een gemoedstoestand. Tijdgenoten beschrijven zijn werk vaak in termen van een muzikale ervaring. Zelf noemt hij zich een ‘peintre symphonique’.

Literaire inspiratiebronnen zijn Gustave Flaubert, Edgar Allan Poe en Charles Baudelaire. Ook combineert hij litho’s met zijn eigen teksten tot visuele en tekstuele gedichten, zoals in Hommage à Goya.

Odilon Redon en Helene Kröller-Müller

Nederland behoort, samen met België, tot de eerste landen waar Redons werk wordt gewaardeerd en verzameld. Een van de belangrijkste verzamelingen is die van het Kröller-Müller Museum, die bestaat uit 193 Redons, waaronder negen schilderijen, één kamerscherm, eenenveertig tekeningen, acht pastels en negen lithografische series.

Voor het overgrote deel worden deze werken in de jaren 1912-1930 door Helene Kröller-Müller zelf verworven. Een van haar eerste Redons is het portret van zijn vrouw Camille: L’écharpe jaune (De gele shawl, circa 1899). Het zal vanaf het moment dat zij het aanschaft in 1912 gedurende haar hele leven een van haar favoriete kunstwerken blijven.

De tentoonstelling is te zien van 2 juni tot en met 9 september 2018.